Preaload Image
Back

АЛУМНИ

Алумни Академије струковних студија Јужна Србија је заједница пријатеља, бивших студената, запослених и сарадника који се повезују и настављају комуникацију и сарадњу, заједнички напредују и пружају подршку једни другима, у циљу креирања и остваривања заједничких и индивидуалних успеха и достигнућа.

Позивамо дипломиране студенте Академије струковних студија Јужна Србија да својим знањем, искуством, контактима и добром вољом пруже подршку и допринесу даљем развоју образовних потенцијала и академске репутације Академије, посредују у склапању нових партнерстава између Академије и пословних, академских, стручних и других организација, буду менторска и професионална подршка садашњим студентима на почетку пословне каријере и да кроз заједничко деловање допринесу креирању додатне вредности за Академију, садашње студенте и чланове Алумни асоцијације.

РЕГИСТРУЈ СЕ У АЛУМНИ

НАШИ АЛУМНИ

НАТАЛИЈА АЛЕКСИЋ

 

Завршила средњу економску школу 2014. године у Пироту. Уписује 2015. и 2018. године завршава Високу технолошко уметничку струковну школу у Лесковцу, са просеком 9.50, студијски програм Модни дизајн. Специјалистичке студије уписује 2018. године и завршава их годину дана касније, са просеком 10.00. Мастер студије завршава 2022. године, на истој установи, на студијском програму Дигитални дизајн одеће, са просеком 9.65.

Пројекти у току студирања: Ревија Академија Струковних Студија, Одсек за технолошко уметничке студије, Лесковац – учешће са својим моделима – 2017,2018, 2022; Ревија Врњачка Бања 2017. године.
Научни радови: ,,Креативност у стваралаштву” 2019, презентован на сусрету Високих школа у Македонији; ,,Мода и масовни конзумеризам” 2017, презентован на сусрету Високих школа у Бугарској.
Мастер рад: ,, Афрички принт као инспирација за високу моду” / оцена 10 – 2022
Специјалистички рад: ,, Савремена женска колекција инспирисана филмом Зона Замфирова” / оцена 10 – 2019
Основне студије, Завршни рад: ,, Висока мода у савременом одевању” / оцена 10 – 2018.
Радно искуство – Пројектант одеће ,, Дика “ Пирот 2018, Наставник ликовног / О.Ш. ,,Вук Караџић” Пирот 2021, Предузетник / почетак обављања делатности / фирма ,,Наталија Приме” 2022, Визуелни маркетинг дизајнер / вођење пословних инстаграм профила :jazzva_caffe&restaurant / https://www.instagram.com/jazzva_caffe_restaurant/ 2023.
mmgym_pirot / https://www.instagram.com/mmgym_pirot/ 2024.
ПРОЈЕКТИ У ТОКУ ПОСЛОВАЊА – ,, Fashion ceremony – ПРВА Хуманитарна ревија организована у Пироту, организатор Наталија Алексић , Март 2023
Представљање колекције на ревији коју је организовала АССЈС у Лесковцу / Мај 2023
,, Fashion ceremony – ДРУГА Хуманитарна ревија организована у Пироту, организатор Наталија Алексић , Јул 2023
,, BAFE” – учествовање на ревији и представљање колекције под називом ,, BE YOU“, Dorcol Platz, Децембар 2023
,, BAFE” – учествовање на свечаном затварању и ревији поводом десетогодишњице , бренд ,,Наталија Приме” је изабран да учествује у делу дизајнера који су обележили BAFE за њихових 10 година, Dorcol Platz, Децембар 2023.
Креативна, одговорна, сналажљива, по струци мастер струковни дизајнер, а од 2022 и предузетник. Основне студије (смер Модни дизајн) завршава као студент генерације. Одлучује се на отварање фирме која се бави дизајном и израдом женских хаљина, али је отворена за пословне подухвате на којима ће показати своје вештине, а уједно и додатно се едуковати и постизати нове резултате.

ЈЕЛЕНА ЖИКИЋ НИКОЛИЋ

Рођена 1988. године у Бабушници. Завршила Срењу школу за текстил и дизајн у Лесковцу 2007. године, након чега уписује Високу струковну школу за текстил, Модни дизајн, коју завршава са просечном оценом 9,07.
Учесница неколико ликовних колонија у оквиру Лужничког културног лета при Дому културе Бабушница од 2003-2011. године и међународне колоније „Рол слике Балкана“ 2011. године.

Учествовала на колективним изложбама у Бабушници, Лесковцу, Нишу и Врању.
Самостална изложба слика, модела и скулптура – октобар 2010. године у Галерији Дома културе у Бабушници.
11 Самосталних модних ревија, отварање Винског бала у Власотинцу 2009. године, модна ревија у Царичином граду у Лебану у организацији ТО Бабушница.
Од 2020. године своје радове представља под модним брендом ЈЕЖ.
Јеж има две модне линије – свечане хаљине и памук осликан на лужничком дијалекту.
Тренутно се бави дизајном, модом, шивењем и сликањем.
Ради и ствара у Нишу.
Супруга и мајка двоје деце.
Тренутно студент друге године мастер струковних студија на Академији струковних студија Јужна Србија, на Одсеку за технолошко уметничке студије, на студијском програму Дигитални дизајн одеће.

МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ

Рођен 30.12.1998. године у Нишу. 2013. године уписује Хемијско технолошку школу ,,Божидар Ђорђевић Кукар“ у Лесковцу на образовном профилу Техничар за индустријску фармацеутску технологију, и завршава је са одличним успехом.
Касније му се јавља интересовање за здравље људи на радном месту, те после завршетка средње школе уписује 2018. године основне струковне студије на Високој технолошко уметничкој струковној школи, на студијском програму Безбедност радне и животне средине. Студије  завршава 2021. године са просечном оценом 9,85 и стиче звање струковни инжењер заштите на раду.

Своје интересовање исказује завршним радом са темом: ,, Анализа повреде на раду у Републици Србији за период од 2015- 2019.”. Школске 2021/22. године уписује мастер струковне студије на Одсеку за технолошко уметничке студије Академије струковних студија Јужна Србија, из области заштите животне средине. Положио је све испите мастер студија предвиђене планом и програмом, са просечном оценом 10,00.
Милан Ђорђевић је током студија био ангажован као сарадник ван радног односа – демонстратор на Одсеку за технолошко уметничке студије Академије струковних студија Јужна Србија у школској 2020/21. и 2021/22. години, за помоћ у настави – вежбама на студијама првог степена из уже области Машинско инжењерство, а касније 2022/23. и 2023/24. године као сарадник у настави за предмете: Физика, Термодинамика, Одржавање техничких система, Заштита на машинама и уређајима, Основи машинских конструкција, Руковођење у заштити од катастрофа, Интегрисани менаџмент животном средином. Основе физичке штетности, Енергетска ефикасност и околина и Рециклажне технологије.
Добитник је награде Канцеларије за младе града Лесковца за постигнут успех у 2019., 2020. и 2021. години.

МИЛИЦА АЛЕКСАНДРОВ

Рођена 13.12.1994. године у Сурдулици. Завршила средњу школу „Божидар Ђорђевић Кукар“, смер Заштита животне средине. Након тога уписује 2013. године Високу технолошко уметничку школу у Лесковцу, студијски програм Текстилна хемија и заштита животне средине, коју завршава 2016. године са просечном оценом 9,70. Своја истраживања и интересовања из области заштите животне средине представља у завршном раду – Употреба отпадног пепела из градских топлана.

Специјалистичке струковне студије на студијском програму Заштита животне средине уписује 2016. године и дипломира годину дана касније, чиме стиче звање Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине. У завршном раду бавила се истраживањем из области обновљивих извора енергије. Овај рад под називом Енергија ветра као енергетска будућност Републике Србије одбранила је са оценом 10.
Након тога уписује и завршава мастер струковне студије, са просечном оценом 9,76. Завршни рад – Еколошко збрињаваље отпада и његов утицај на здравље људи  на територији општине Владичин Хан одбранила са оценом 10.Супруга и мајка. Живи и ради у Владичином Хану као инспектор за заштиту животне средине општине Владичин Хан.

МИЛИЦА ДЕНЧИЋ СТАНКОВИЋ

Milica Dencic Stankovic1

Рођена 06.06.1989. у Нишу, удата од 2019. године.
Јуна 2008. године завршила средњу стручну Школу моде и лепоте у Нишу и стекла звање Сценски маскер и власуљар. Након две године радног искуства у струци, што је и био услов, завршила пети степен у истој школи и стекла звање Креатор сценске маске. У истој школи 29.06.2020. стиче и диплому средњег образовања за образовни профил Модни кројач.
29.09.2015. завршила основне струковне студије првог степена и добила диплому о стеченом Високом образовању и стручни назив Струковни дизајнер, на Високој струковној школи за текстил у Лесковцу, са просечном оценом 9,80.

Завршава специјалистичке струковне студије другог степена 16.12.2016.  и добија диплому о стеченом Високом образовању и стручни назив Специјалиста струковни дизајнер, на Високој технолошко уметничкој струковној школи у Лесковцу, са просечном оценом 9,90.
Поред стечене дипломе у току специјалистичких студија, објављује коауторски рад са професорима Слађаном Антић, Аном Илић, Сузаном Ђорђевић, Светомиром Голубовићем, под називом „ Пројектовање одеће некад и сад “, који је прихваћен за V научно стручни скуп тенденције развоја у текстилној индустрији – дизајн, технологија и менаџмент, који је одржан 10. јуна 2016. године у Привредној комори Београд.
16.11.2019. након завршене обуке добија уверење за рад у средњој школи са ученицима ометеним у развоју на универзитету у Београду, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.
У Школи моде и лепоте 01.09.2008. године започиње радну каријеру на месту наставника практичне наставе за образовни профил Сценски маскер и власуљар која је трајала до априла 2016.године.
Од 2007. године кроз волонтерски рад, а касније и до дан данас кроз хонорарно ангажовање, израђује власуљарске додатке за представе у Народном и Луткарском позоришту у Нишу.
Од фебруара 2017. године до септембра 2019. године ради у дечијој конфекцији Реадy гроуп у Нишу, као дизејнер дечије одеће. У оквиру тог посла поред цртања модела, ради припремне скице за штампање на моделима у садарњи са пет штампарија у Србији, за сито и дигиталну штампу, као и целокупну израду узорка будућег модела.
Од октобра 2020. године до августа 2021. ради као демонстратор из области текстилне струке на Академији струковних студија јужна Србија одсек за технолошко уметничке студије.
12.09.2019. почиње да ради у Школи за основно и средње образовање Царица Јелена у Нишу у на месту наставника предметне и практичне наставе у посебним условима у подручју рада текстилство и кожарство, на смеру Ручни ткач.
Октобра 2020. године на Академији струковних студија јужна Србија одсек за технолошко уметничке студије у Лесковцу уписује мастер струковне студије, студијски програм Текстилно инжењерство, као надоградњу досадашњег стеченог знања у циљу даљег напредовања у каријери. Ове студије успешно завршава 2023. године, са просечном оценом 9,61.

ЗОРАНА ЈАНКОВИЋ

Зорана Јанковић рођена 21.11.1992. године у Нишу, удата, мајка једног дечака.
Средњу текстилну школу ,,Школа моде и лепоте,, Ниш, завршила 2011. године и стекла звање Моделар одеће.
У Ариљу, 14 -16.04.2011, учествује на XVII Републичком такмичењу ученика текстилних и кожарских школа у знању и вештини из дисциплине Техничар моделар одеће и добија диплому за освојено треће место. Учествује 29.11.2013.године на Constantine Fashion Week 6.0 са освојеним првим местом и добија признање за најбољег младог креатора.

Високу струковну школу за текстил у Лесковцу завршава 2014. године, одсек Модни дизајн и стиче звање Стуковни дизајнер. Специјалистичке студије на истој установи завршава 2015. године, на одсеку Дигитални дизајн одеће и стиче звање Специјалиста струковни дизајнер. Радно искуство стекла као:
Моделар и шивач у Монтобене, Ниш од 06-09.2014.
Моделар и кројач у дечијој конфекцији у Лесковцу од 02-05.2015
Шивач у производњи рекламних производа Алфа медија, Ниш од 03.- 06.2016.
Шивач у производњи женске конфекције HOTCODE у Нишу од 07.- 09.2016.
Астер текстил, Ниш на позицији Специјалиста за ефикасност и развој система у производњи од 17.10.2016 до 12.01. 2018. Након тога отвара самосталну предузетничку радњу 09.05.2018.  -Дизајнерско кројачки салон у Нишу до 30.10.2020.године.
У Школи за основно и средње образовање ,,Царица Јелена,, Ниш ,креће са радом као наставник практичне и предметне наставе у посебним условима, у подручју рада текстилство и кожарство 09.10. 2019. године.
На Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, 16.11.2019.године, пролази програм за обучавање наставника и добија потврду о обучености наставника односно сарадника за рад са ученицима ометеним у развоју.
Уписује 2020 год.  мастер струковне студије на студијском програму Текстилно инжењерство и полаже успешно испите предвиђене програмом. Ове студије завршава 16.01.2023. године са просечном оценом 9.11.

САША ЈОВАНОВИЋ


Рођен  30.12.1973. године у Лесковцу.
Уписао 2020. године мастер струковне студије на Академији струковних студија Јужна Србија, на Одсеку за технолошко уметничке студије, студијски програм Заштита животне средине. Ове студије завршава са просеком 9,88.
Знања и вештине које стиче на овом студијском програму примењује у свакодневном раду. Ради као командир ватрогасно спасилачких чета у сектору за ванредне ситуације у Лесковцу.

ДУШАНКА фИЛИПОВИЋ


Рођена 30.10.1964. године у Лесковцу. Завршила 1983. године средњу школу „Раде Металац“ у Лесковцу, смер Техничар за биохемију и молекуларну биологију.
Од 2001. године ради у спортско рекреативном центру „Дубочица“.
Школовање наставља 2018. године на Високој технолошко уметничкој школи у Лесковцу, на основним студијама студијског програма Текстилна хемија и заштита животне средине, које завршава са просечном оценом 8,32.

Након тога уписује Мастер струковне студије 2021. године на Академији струковних студија, на Одсеку за технолошко уметничке студије, које завршава 17.07.2023. године, са просечном оценом 9.06 и стиче стручни назив – Струковни мастер инжењер технологије. Своја интересовања и истраживања исказује кроз израду завршног мастер рада са темом – Рециклажа као концепт одрживог развоја, који је одбранила са оценом 10.
Тренутно ради као службеник за безбедност и здравље на раду и одговорно лице у спортском центру Дубочица.

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ

Рођен 08.11.1991. године у Врању. Након завршене средње школе добија звање Саобраћајни техничар. Уписује и завршава на Одсеку за технолошко уметничке студије, Академија струковних студија Јужна Србија, студијски програм Текстилна хемија и заштита животне средине. На истој установи 2023. године уписује мастер струковне студије, студијски програм Заштита животне средине.
Тренутно запослен као ватрогасац. Завршио Курс за специјалистичке тимове за спасавање из рушевина, као и Курс за техничке интервенције у саобраћају. Учествовао у спасавању старих, повређених и немоћних лица кроз снежне наносе у планинама; учешће у гашењу и спашавању из великих шумских пожара. Учешће у НАТО вежби…

ДРАГАНА СРЕТОВИЋ РАДУСИН

Рођена 10.02.1986. год. у Зајечару. Средњу школу уписује у Нишу, Уметничка школа “Ђорђе Крстић”, Ниш, 2001-2005,смер: дизајнер текстила, добија државну стипендију од друге године до краја школовања. Учествује на многобројним изложбама и осваја награде. После средње школе уписује Факултет примењених уметности, Београд, смер: дизајнер текстила, 2005-2011, просечна оцена: 9,61. Стечено звање: Дипломирани дизајнер текстила. Како је факултет трајао 5год. признат Мастер дизајна текстила. Стипендиста на II, III, IV год. а на завршној V год. стипендиста Фонда за младе таленте Министарства просвете Београд.

После завршеног факултета уписује специјалистичке струковне студије на Академији струковних студија Јужна Србија, на Одсеку за технолошко уметничке студије, студијски програм Текстилно инжењерство које 2020. године успешно завршава и стиче звање – Специјалиста струковни инжењер технологије. Након тога, на истој установи уписује и завршава мастер струковне студије и 2023. године стиче звање Струковни мастер инжењер технологије.
Прво радно искуство стиче у фирми за опремање ентеријера Ентеријер Мега у којој ради од 2011. до 2017. год. Последњих година упоредо ради у Шумарској школи у Краљеву од 2016. до 2018., на позицији наставник Ликовне културе и Слободоручног цртања. Затим прелази у Машинско техничку школу ”14. октобар”, Краљево, (од 2018 до 2020). Позиција: наставник Ликовне културе и Слободоручног цртања. Од 2020-2023 предаје на смеру Модни кројач у Машинској техничкој школи ”14. октобар” као наставник групе стручних предмета. Од 2023 предаје у школи ШОСО “Иво Лола Рибар” на смеру Конфекцијски кројач. Завршила курс фотографије. Учествовала на многобројним групним изложбама ликовних стваралаца и колонијама.

СИЛВАНА ЈАНКОВИЋ

 

Рођена 08.08.1979. у Лесковцу. Средњу техничку школу, текстилни смер, завршава  1997. године у Власотинцу, и стиче звање  “Техничар – конфекционар”. Од 1998. до 2000. године радила у фабрици чарапа Синтекс. Од 2005. радила у фабрици Манифатура Еуропеа као конфекционар, а од 2013. ради у фабрици ФАЛКЕ на пословима шефа смене. 

Високу технолошко уметничку школу, студијски програм Текстилно инжењерство завршава 2020. са оценом 8,17 и стиче звање Струковни инжењер технологије. Октобра 2020. уписује мастер студије на Одсеку за технолошко уметничке студије “Академије струковних студија Јужна Србија“, студијски програм Текстилно инжењерство. Ове студије завршава 2022. године са просечном оценом 9,17 и стиче звање Струковни мастер инжењер технологије. Удата и мајка двоје деце.

ЉУБИША СТЕВАНОВИЋ

 

Рођен  15.08.1965. године у Накривњу, општина Вучје. Након средње хемијско технолошке школе у Лесковцу уписује  Високу технолошко уметничку струковну школу,  студијски програм Текстилна хемија и заштита животне средине.
Дипломирао 08.11.2019. године, са темом – Утицај хидрохемијских параметара на процес стварања силке у геотермалној води Сијаринске Бање. 

Основне студије му  омогућавају стицање способности одређивања и праћења загађујућих материја у животној средини у циљу анализе података за предузимање одговарајућих мера заштите животне средине, упознавање са применом еколошких стандарда  у тестирању и сертификовању текстилних производа, одабир и примену рециклажне технологије у складу са врстом индустријског отпада, упознавање са селекцијом и одабиром енергетски ефикасних поступака, сазнања о смањењу потрошње енергије и природних ресурса и избор погодних алтернативних извора енергије.   
Након основних струковних студија уписује специјалистичке струковне студије 2018. године, такође, на Високој технолошко уметничкој струковној школи у Лесковцу. Ове студије завршава 08.11.2019. године и стиче звање Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине. Истраживања која је вршио у току студија описује у завршном раду – Утицај депонијског гаса на заштиту животне средине. У овом истраживању вршена је процена утицаја емисије депонијских гасова са регионалне санитарне депоније Жељковац на животну средину.
Тренутно ради на позицији заменика директора ПВВ Лесковац, која је основана 2007. и водећа је из области комуналне делатности. 

ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ


Рођен 18.06.1980 год. у Крушевцу.
Основну школу „Станислав Бинички“ завршио у Јасици. Средњу политехничку школу Милутин Миланковић похађао и завршио у Крушевцу и стекао звање „конфекцијски кројач“.
Дипломирао 2001. године на ВТТШ у Лесковцу и стекао звање Текстилни инжењер (смер: Текстилно одевни).

 Од 2002. године ради као наставник практичне наставе у школи за основно и средње образовање „Веселин Николић“ у Крушевцу која се бави образовањем деце са сметњама у развоју. Школске 2004-2005. године на Дефектолошком факултету у Београду похађа програм оспособљавања за рад са ученицима ометеним у развоју и добија уверење о оспособљености. Дипломирао 2017. године на специјалистичким струковним студијама на Високој технолошко уметничкој школи у Лесковцу и стекао звање Специјалиста струковни инжењер технологије. Своје професионално усавршавање наставља уписом на мастер струконе студије 2019/2020. године на студијском програму Текстилно инжењерство које завршава 2022. године, са просечном оценом 8,83. Ожењен је Наташом Петровић.

ИГОР СТОЈКОВИЋ

 

Рођен 16.12.1989. године у Лесковцу. Завршио средњу техничку школу „Раде Металац“, такође у Лесковцу, смер Саобраћајни техничар.
Уписао Високу технолошко уметничку струковну школу 2013. године, студијски програм – Конфекција, коју завршава 2016. године са просеком 8,04.
На истој установи уписује 2016. године специјалистичке студије, које завршава годину дана касније, са просеком 8,40.

Мастер струковне студије на Одсеку за технолошко уметничке студије, Академија струковних студија Јужна Србија, студијски програм Текстилно инжењерство, завршава 2023. године са просеком 8,39 и стиче звање – Струковни мастер инжењер технологије.
Тренутно ради као наставник теоријске групе предмета из области текстилства у Средњој школи за текстил и дизајн у Лесковцу.