ГОСТУЈУЋА ПРЕДАВАЊА

Гостовања најпознатијих домаћих предузећа која представљају своју политику и праксу управљања људским ресурсима, као и најновија достигнућа из области инжењерског достигнућа од значаја за студенте Одсека. Студентима се редовно представљају и најуспешнији професионалци из различитих области.