Preaload Image
Back

ДРУГИ ДОДАТНИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

У Другом додатном конкурсном року за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2023/24. години Одсек за технолошко уметничке студије уписује укупно 40 студената који плаћају школарину на следећим студијским програмима:

Назив студијског програма

Буџет

Студенти који плаћају школарину

Школарина

Текстилно инжењерство

/

24

44.000

Текстилна хемија и заштита животне средине

/

7

44.000

Безбедност радне и животне средине

/

2

44.000

Модни дизајн

/

7

44.000

  • Пријављивање кандидата траје од 18. до 21. септембра 2023.год. од 9,оо до 14,оо час., у просторијама Службе за студентска питања Одсека или слањем потребне документације поштом или електронским путем на е – маил violetapetkovic2020@gmail.com
  • Полагање пријемног испита 22. септембар 2023.год. у 10.00 часова за све студијске програме
  • 22. септембар 2023. год. – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
  • 25. септембра 2023. год. до 9,00 час.– КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
  • 25. септембра 2023. год. од 10,оо до 14,оо час. –УПИС
  • Кандидат који  положи класификациони испит за одређени студијски програм, а на коначној ранг листи се нађе испод броја предвиђеног за упис, може се уз захтев за прелазак уписати на други студијски програм на којем има слободних места.
  • Кандидат који је положио класификациони испит на другој високошколској установи, може се, на лични захтев и уз приложену потврду о положеном класификационом испиту, уписати на студијски програм, на којем има слободних места.