Preaload Image
Back

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

  • Пријављивање кандидата траје од 01. до 09-ог септембра 2023.год. од 9,оо до 14,оо час., у просторијама Службе за студентска питања Одсека или слањем потребне документације поштом или електронским путем на е – маил violetapetkovic2020@gmail.com
  • Полагање пријемног испита
  • 11.09. 2023.год. од 10, оо час. – Цртање.
  • 12.09. 2023.год. од 10, оо чac. – Област струке, Математика, Хемија, Текстилна технологија
  • 12. септембар 2023. год. – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
  • 13. септембра 2023. год. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
  • 14, 15 и 18-ог септембра 2023. год. од 9,оо до 14,оо час. –УПИС
  • 18. септембра 2023. год. од 9,оо до 14,оо час –Упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја по Коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (Промена студијског програма)
  • 18.ог септембра 2023.год. до 10,оо час.– Пријављивање кандидата који су положили пријемни испит (уколико су положили пријемни испит на другој високошколској установи, могу се, на лични захтев и уз приложену потврду о положеном класификационом испиту, уписати на студијски програм, на којем има слободних места)