DRUGI KONKURSNI ROK

 • Tekstilno inženjerstvo: 1 student na budžetu i 25 studenata koji plaćaju školarinu
 • Tekstilna hemija i zaštita životne sredine: 1 student na budžetu i 7 studenata koji plaćaju školarinu
 • Bezbednost radne i životne sredine: 5 studenata koji plaćaju školarinu
 • Modni dizajn: 6 studenata na budžetu i 8 studenata koji plaćaju školarinu

U prvu godinu studija za studijske programe Tekstilna hemija i zaštita životne sredine, Bezbednost radne i životne sredine i Modni dizajn mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit. Za studijski program Tekstilno inženjerstvo mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu u trogodišnjem trajanju i položili prijemni  ispit.

 • Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Tekstilno inženjerstvo polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Tekstilna tehnologija ili Matematika.
 • Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Tekstilna hemija i zaštita životne sredine  polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Hemija ili Matematika.
 • Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Bezbednost radne i životne sredine polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Hemija ili Matematika.
 • Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Modni dizajn polažu prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti iz Crtanja i Oblasti struke.

PROGRAM ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA MODNI DIZAJN

Polaganje prijemnog ispita za proveru sklonosti i sposobnosti iz oblasti CRTANJA i OBLASTI STRUKE je podeljeno u dva dana:

PRVI DAN – crtanje

Crtanje mrtve prirode: dva upotrebna predmeta (flaša, činija od keramike,…), gipsani predmet, žičani predmet, razne vrste draperija postavljenih na odrđenom postamentu.

 • Format papira 70 x 50 cm (pak papir)
 • Potreban materijal za crtanje: ugljen, presovani ugljen i igla za viziranje
 • Postupnost u građenju crteža.
 • Plastičnost forme i oblika.
 • Analiza planova i osećaj za prostor.
 • Potrebno vreme za realizaciju rada je 4 sata.

Bodovanje završnog crteža:

 • kompozicija (2 – 10) poena
 • kvalitet linije (2 – 10) poena
 • opšti utisak (2 – 10) poen

DRUGI DAN – oblast struke

 • Izrada idejnog rešenja za odevnu tkaninu po zadatom elementu iz prirode.
 • Kolirističko rešenje (do pet boja).
 • Format papira 40 x 30 cm (hamer).
 • Transponovanje elemenata iz prirode.
 • Elemente ne smanjivati i ne povećavati .
 • Potreban pribor za rad: olovka, komplet tempera, četke raznih veličina, paus papir…
 • Postupak u građenju idejnog rešenja, osećaj za kolorit…
 • Potrebno vreme za realizaciju idejnog rešenja 4 sata. Bodovanje idejnog rešenja iz oblasti struke:
 • osećaj za kolorit (2 – 10) poena
 • kompozicija i raport (2 – 10) poena
 • opšti utisak (2 – 10) poena

Prijavljivanje kandidata01.,02.,03. i 06. septembra od 9.00 do 14.00 časova, u prostorijama Službe za studentska pitanja ili slanjem potrebne dokumentacije putem pošte ili elektronskim putem na email anailic837@gmail.com :

 • Polaganjeprijemnog ispita
 • 07. septembar 2021. god. od 10,oo čas. – Tekstilna tehnologija, Hemija, Matematika i Crtanje
 • 08. septembar 2021.god. od 10,oo čas. – Oblasti struke
 • 09. septembar 2021.god. – PRELIMINARNA  RANG LISTA
 • 10. septembar 2021. god. – KONAČNA RANG LISTA
 • 13,14.,15. septembar 2021.god. od 9,oo do 14,oo čas. –UPIS

Kandidat koji položi klasifikacioni ispit za određeni studijski program, a na konačnoj rang listi se nađe ispod broja predviđenog za upis, može se uz zahtev za prelazak upisati na drugi studijski program na kojem ima slobodnih mesta.

Kandidat koji je položio klasifikacioni ispit na drugoj visokoškolskoj ustanovi, može se, na lični zahtev i uz priloženu potvrdu o položenom klasifikacioni ispitu, upisati na studijski program, na kojem ima slobodnih mesta.

NAČIN  KONKURISANJA

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu za upis podnose FOTOKOPIJE sledećih dokumenata :

 • Prijavni list (popunjen)
 • Kopija uz original na uvid izvoda iz matične knjige rođenih
 • Kopija uz original na uvid svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • Kopija uz original na uvid diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na iznos od 2.500, 00  dinara za studijske programe Tekstilno inženjerstvo,  Tekstilna hemija i zaštita životne sredine, Bezbednost radne i životne sredine; odnosno 4.000,00 dinara za studijski program Modni dizajn, na žiro račun Akademije: 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

UTVRĐIVANJE REDOSLEDA NA RANG LISTI:

Za utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrednuje se:

 1. a) Opšti uspeh u srednjoj školi koji predstavlja zbir opšteg uspeha iz sva četiri razreda srednje škole. Za kandidate sa trećim stepenom stručne spreme treći razred se računa u dvostrukom iznosu. Ukupan broj ovako dobijenih bodova množi se sa 2, te kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

b) uspeh na prijemnom ispitu se boduje najviše sa 60 bodova.

Akademija utvrđuje Preliminarnu rang listu za svaki studijski program, za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na Preliminarnoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li može biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu.

U slučaju jednakog broja bodova prednost pri uspehu imaće kandidat koji ima bolji uspeh na prijemnom ispitu.

Učesnik upisa koji smatra da redosled kandidata  na preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen pravilima upisa, može podneti prigovor  predsedniku Akademije u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Predsednik Akademije donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na Konačnoj rang listi  za studijski program do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta koji je određen pravilima upisa i ima najmanje 51 bod.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na Konačnoj rang listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu koji je određen pravilima upisa i ima   najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Akademija će upisati umesto njega drugog kandudata, prema redosledu na konačnoj rang listi, u roku utvrđenim pravilima upisa.

 UPIS KANDIDATA:

Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da se upišu u predviđenom roku.

Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • Originalni izvod iz matične knjige rođenih, ili overena fotokopija,
 • originalna svedočanstva svih razreda srednje škole, ili overene fotokopije
 • originalna diploma o položenom maturskom odnosno završnom ispitu ili overena fotokopija
 • dva obrazca ŠV-20 (prijavni list za upis studenata)
 • troškovi upisa prve godine i naknada za izdavanje indeksa
 • dve fotografije 3,5h4,5 cm
 • dokaz o uplati naknade za studentski standard
 • dokaz o uplati školarine (prve rate) za studente koji plaćaju školarinu

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

 • Tekstilno inženjerstvo: 1 student na budžetu i 25 studenata koji plaćaju školarinu
 • Tekstilna hemija i zaštita životne sredine: 1 student na budžetu i 7 studenata koji plaćaju školarinu
 • Bezbednost radne i životne sredine: 5 studenata koji plaćaju školarinu
 • Modni dizajn: 6 studenata na budžetu i 8 studenata koji plaćaju školarinu

U prvu godinu studija za studijske programe Tekstilna hemija i zaštita životne sredine, Bezbednost radne i životne sredine i Modni dizajn mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit. Za studijski program Tekstilno inženjerstvo mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu u trogodišnjem trajanju i položili prijemni  ispit.

 • Kandidati koji se prijavljuju za studijski programTekstilno inženjerstvo polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Tekstilna tehnologija ili Matematika.
 • Kandidati koji se prijavljuju za studijski programTekstilna hemija i zaštita životne sredine  polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Hemija ili Matematika.
 • Kandidati koji se prijavljuju za studijski programBezbednost radne i životne sredine polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Hemija ili Matematika.
 • Kandidati koji se prijavljuju za studijski programModni dizajn polažu prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti iz Crtanja i Oblasti struke.

PROGRAM ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA MODNI DIZAJN

Polaganje prijemnog ispita za proveru sklonosti i sposobnosti iz oblasti CRTANJA i OBLASTI STRUKE je podeljeno u dva dana:

PRVI DAN – crtanje

Crtanje mrtve prirode: dva upotrebna predmeta (flaša, činija od keramike,…), gipsani predmet, žičani predmet, razne vrste draperija postavljenih na odrđenom postamentu.

 • Format papira 70 x 50 cm (pak papir)
 • Potreban materijal za crtanje: ugljen, presovani ugljen i igla za viziranje
 • Postupnost u građenju crteža.
 • Plastičnost forme i oblika.
 • Analiza planova i osećaj za prostor.
 • Potrebno vreme za realizaciju rada je 4 sata.

Bodovanje završnog crteža:

 • kompozicija (2 – 10) poena
 • kvalitet linije (2 – 10) poena
 • opšti utisak (2 – 10) poen

DRUGI DAN – oblast struke

 • Izrada idejnog rešenja za odevnu tkaninu po zadatom elementu iz prirode.
 • Kolirističko rešenje (do pet boja).
 • Format papira 40 x 30 cm (hamer).
 • Transponovanje elemenata iz prirode.
 • Elemente ne smanjivati i ne povećavati .
 • Potreban pribor za rad: olovka, komplet tempera, četke raznih veličina, paus papir…
 • Postupak u građenju idejnog rešenja, osećaj za kolorit…
 • Potrebno vreme za realizaciju idejnog rešenja 4 sata. Bodovanje idejnog rešenja iz oblasti struke:
 • osećaj za kolorit (2 – 10) poena
 • kompozicija i raport (2 – 10) poena
 • opšti utisak (2 – 10) poena

Prijavljivanje kandidata01.,02.,03. i 06. septembra 2021. god. od 9.00 do 14.00 časova, u prostorijama Službe za studentska pitanja ili slanjem potrebne dokumentacije putem pošte ili elektronskim putem na email anailic837@gmail.com :

 • Polaganjeprijemnog ispita
 • 07. septembar 2021. godine od 10,oo časova – Tekstilna tehnologija, Hemija, Matematika i Crtanje
 • 08. septembar od 10,oo časova – Oblasti struke
 • 09. septembar 2021. god. – PRELIMINARNA  RANG LISTA
 • 10. septembar 2021. god. – KONAČNA RANG LISTA
 • 14.,15. septembar 2021.god. od 9,oo do 14,oo čas. –UPIS

Kandidat koji položi klasifikacioni ispit za određeni studijski program, a na konačnoj rang listi se nađe ispod broja predviđenog za upis, može se uz zahtev za prelazak upisati na drugi studijski program na kojem ima slobodnih mesta.

Kandidat koji je položio klasifikacioni ispit na drugoj visokoškolskoj ustanovi, može se, na lični zahtev i uz priloženu potvrdu o položenom klasifikacioni ispitu, upisati na studijski program, na kojem ima slobodnih mesta.

NAČIN  KONKURISANJA

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu za upis podnose FOTOKOPIJE sledećih dokumenata :

 • Prijavni list (popunjen)
 • Kopija uz original na uvid izvoda iz matične knjige rođenih
 • Kopija uz original na uvid svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • Kopija uz original na uvid diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na iznos od 2.500, 00  dinara za studijske programe Tekstilno inženjerstvo,  Tekstilna hemija i zaštita životne sredine, Bezbednost radne i životne sredine; odnosno 4.000,00 dinara za studijski program Modni dizajn, na žiro račun Akademije: 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

UTVRĐIVANJE REDOSLEDA NA RANG LISTI:

Za utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrednuje se:

 1. a) Opšti uspeh u srednjoj školi koji predstavlja zbir opšteg uspeha iz sva četiri razreda srednje škole. Za kandidate sa trećim stepenom stručne spreme treći razred se računa u dvostrukom iznosu. Ukupan broj ovako dobijenih bodova množi se sa 2, te kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

b) uspeh na prijemnom ispitu se boduje najviše sa 60 bodova.

Akademija utvrđuje Preliminarnu rang listu za svaki studijski program, za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na Preliminarnoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li može biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu.

U slučaju jednakog broja bodova prednost pri uspehu imaće kandidat koji ima bolji uspeh na prijemnom ispitu.

Učesnik upisa koji smatra da redosled kandidata  na preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen pravilima upisa, može podneti prigovor  predsedniku Akademije u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Predsednik Akademije donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na Konačnoj rang listi  za studijski program do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta koji je određen pravilima upisa i ima najmanje 51 bod.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na Konačnoj rang listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu koji je određen pravilima upisa i ima   najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Akademija će upisati umesto njega drugog kandudata, prema redosledu na konačnoj rang listi, u roku utvrđenim pravilima upisa.

 UPIS KANDIDATA:

Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da se upišu u predviđenom roku.

Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • Originalni izvod iz matične knjige rođenih, ili overena fotokopija,
 • originalna svedočanstva svih razreda srednje škole, ili overene fotokopije
 • originalna diploma o položenom maturskom odnosno završnom ispitu ili overena fotokopija
 • dva obrazca ŠV-20 (prijavni list za upis studenata)
 • troškovi upisa prve godine i naknada za izdavanje indeksa
 • dve fotografije 3,5h4,5 cm
 • dokaz o uplati naknade za studentski standard
 • dokaz o uplati školarine (prve rate) za studente koji plaćaju školarinu

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.