Preaload Image
Back

Дуално образовање – упис

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за технолошко уметничке студије уписује 4 студента у прву годину основних струковних студија по дуалном моделу студија у школској 2021./2022. години на студијском програму Текстилно инжењерство.

Право учешћа у конкурсу имају сви кандидати који су уписани у прву годину основних струковних студија на студијском програму – Текстилно инжењерство. 

Допуна уверења о акредитацији.ПДФ