Preaload Image
Back

Записник Бирачког одбора Одсека о избору чланова за студентски парламент

На основу увида у записник Бирачког одбора Одсека за технолошко уметничке студије Лесковац може се констатовати да су за чланове Студентског парламента изабрани следећи кандидати:

  1. Стефан Миленковић
  2. Наталија Крстић
  3. Александра Стојиљковић