Preaload Image
Back

КАРИЈЕРНО ИНФОРМИСАЊЕ

Каријерно информисање обухвата све информације неопходне за планирање, постизање и одржавање запослености и волонтирања.Укључује и информације о занимањима, вештинама, каријерним путевима (путевима у реализацији професионалних каријера), актуелним трендовима и стању на тржишту рада, актуелним стипендијама, праксама, оглашеним радним позицијама.