Preaload Image
Back

Распоред одржавања колоквијума на основним и мастер струковним студијама

Први колоквијум из предмета ХЕМИЈА I биће одржан у просторијама Одсека 02.12.2021. године по следећем распореду:

  1. Студијски програм ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО – од 8.00 часова
  2. Студијски програм ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – од 9.30 часова
  3. Студијски програм БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – од 11.00 часова

Први део колоквијума из предмета СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ, за студенте 1. године студијског програма МОДНИ ДИЗАЈН биће одржан у просторијама Одсека,  06.12.2021. године са почетком у 8.00 часова.

Први део колоквијума из предмета СОЦИОЛОГИЈА за студенте 1. године студијских програма ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО, БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, биће одржан 08.12.2021. године, у просторијама Одсека, са почетком у 8.00 часова.

Први колоквијум из предмета ИСПИТИВАЊЕ ТЕКСТИЛА биће одржан у просторијама Одсека, 29.11.2021. године са почетком у 8.00 часова.

Први колоквијум из предмета ТЕХНОЛОГИЈА НЕТКАНОГ ТЕКСТИЛА биће одржан у просторијама Одсека, 29.11.2021. године, са почетком у 11.00 часова

Колоквијум из предмета ЕКОЛОГИЈА У ТЕКСТИЛУ биће одржан у просторијама Одсека, 7.12.2021. године, са почетком у 8.00 часова.

Колоквијум из предмета ТЕХНИЧКИ ТЕКСТИЛ биће одржан у просторијама Одсека 09.12.2021. године са почетком у 8.00 часова.

Колоквијум из предмета ЕКОЛОШКИ И ПАМЕТНИ ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ биће одржан у просторијама Одсека, 10.12. 2021. године са почетком у 8.00 часова.

Колоквијум из предмета МАТЕМАТИКА биће одржан у просторијама Одсека, 06.12. 2021. године, према следећем распореду: 

од 10.00 часова – студијски програми БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,

од 12.00 часова студијски програм – ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО.

Колоквијум из предмета ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ БОЈЕ биће одржан у просторијама Одсека 03.12.2021. године, од 8.30 – 9.15 часова

Колоквијум из предмета ТЕХНОЛОГИЈА БОЈЕЊА И ШТАМПАЊА биће одржан 07.12.2021. године, у просторијама Одсека од 8.30 – 9.15 часова.

Први колоквијум из предмета ПРОЈЕКТОВАЊЕОДЕЋЕ,СП- МОДНИ ДИЗАЈН биће одржан у просторијама Одсека, 08.12.2021. године, са почетком у 8.00 часова

Први колоквијум из предмета ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ОДЕЋЕ,  СП – ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВОбиће одржан у просторијама Одсека, 07.12.2021. године, са почетком у 11.00 часова

Други тест и колоквијум из предмета ФИЗИКА биће одржан у просторијама Одсека, у уторак 07.12.2021. године са почетком у 10.00 часова.
 

Колоквијум из предмета УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА биће одржан08.12.2021. године са почетком у10.00 часова, у просторијама Одсека.

Први колоквијум из предмета ТЕКСТИЛНА ВЛАКНА биће одржан03.12.2021. године са почетком у10.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета РИЗИЦИ ГЛОБАЛНИХ КАТАСТРОФАбиће одржан03.12.2021. године са почетком у10.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ биће одржан07.12.2021. године са почетком у10.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗАШТИТЕ НА РАДУбиће одржан10.12.2021. године са почетком у10.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ биће одржан09.12.2021. године са почетком у10.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОКОЛИНА биће одржан09.12.2021. године са почетком у11.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ биће одржан02.12.2021. године са почетком у10.00 часова, у просторијама Одсека.

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА НА МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

Колоквијум из предмета Информациони системи у технологији и заштити животне средине биће одржан 10.12.2021. године са почетком од 9.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета БИОТЕХНОЛОГИЈЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИбиће одржан10.12.2021. године са почетком у10.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета АНАЛИТИЧКЕ МЕТОДЕ У ЕКОЛОШКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ биће одржан10.12.2021. године са почетком у9.00 часова, у просторијама Одсека.

Први колоквијум из предмета СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ биће одржан06.12.2021. године са почетком у9.00 часова, у просторијама Одсека.

Први колоквијум из предмета РЕЦИКЛАБИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ биће одржан08.12.2021. године са почетком у10.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета ЕКОНОМСКА ИСПЛАТИВОСТ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ биће одржан09.12.2021. године са почетком у12.00 часова, у просторијама Одсека.

Први део колоквијума из предмета СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА за студенте студијских програма ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ биће одржан у просторијама Одсека у четвртак, 23.12.2021. године са почетком у 10.00 часова.