Back

Коначна ранг листа

Ha основу oдpeдaбa Koнкурca зa yпис cryдената нa прву годину основних струковних студија школске 2021/2022. године Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек зa технолошко уметничке студије утврђује коначну ранг листу:

Коначна ранг листа