Preaload Image
Back

Конкурс за избор у звање сарадника ван радног односа – ДЕМОНСТРАТОРА

 1. Расписан је конкурс за избор у звање сарадника ван радног односа – ДЕМОНСТРАТОРА за рад у Одсеку за технолошко уметничке студије Академије струковних студија Јужна Србија за следеће уже области:
  1. сарадник ван радног односа (демонстратор)
  – 1 извршилац
  – научна област – Технолошко инжењерство
  -проценат ангажовања 100%
 1. сарадник ван радног односа (демонстратор)     
  -1 извршилац
  -уметничка област – Примењена уметност и дизајн
  -проценат ангажовања 100%
 1. сарадник ван радног односа (демонстратор)
  -1 извршилац
  -уметничка област – Ликовне уметности
  -проценат ангажовања 100%