Preaload Image
Back

Конкурс за избор у звање сарадника ван радног односа – демонстратора

Расписан је конкурс за избор у звање сарадника ван радног односа – ДЕМОНСТРАТОРА за рад у Одсеку за технолошко уметничке студије Академије струковних студија Јужна Србија за следеће уже области:
1. сарадник ван радног односа (демонстратор) за ужу област Механичка текстилна технологија пуним радним временом – 1 извршилац

Конкурс за избор у звање демонстратора