Konkurs za upis na Master strukovne studije

                                   AKADEMIJA  STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA LESKOVAC

                                  KONKURS  ZA UPIS STUDENATA NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE 

Naziv studijskog programa

Studenti koji plaćaju školarinu

 

Tekstilno inženjerstvo

                          8

 

Zaštita životne sredine

                          8

 

Digitalni dizajn odeće

                        10 

Iznos školarine za sve studente koji plaćaju školarinu na Master strukovnim studijama iznosi 60 000 dinara.

Na master strukovne studije programa Tekstilno inženjerstvo i Zaštita životne sredine  može se upisati  lice koje je prethodno završilo studije prvog stepena akademskih ili strukovnih studija odnosno ostvarilo najmanje 180 ESPB bodova.

Kandidati će prilikom upisa biti rangirani po uspehu ostvarenom na osnovnim strukovnim  studijama.  Pod uspehom ostvarenim na osnovnim strukovnim studijama podrazumeva se prosečna ocena ostvarena na osnovnim strukovnim studijama.

Zainteresovani kandidati prilikom prijavenaKonkurs dužni su da dostave sledeću dokumentaciju:

 • prijavu (na propisanom obrascu Akademije),
 • kratku biografiju (SV),
 • overen prepis diplome ili uverenje o završenim prethodnim studijama,
 • potvrdu o srednjoj oceni u toku studija (ukoliko nije priložena diploma)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • dokaz o uplati troškova konkursa 2 500,00 dinara na žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903

Pravo upisa na master  strukovne studije  studijskog programa Digitalni dizajn odeće imaju svi studenti koji su završili studije prvog stepena akademskih ili strukovnih studija i stekli 180 ESPB bodova.

Prilikom konkurisanja kandidat je u obavezi da priloži mapu radova formata A3.

Mapa koja se prilaže prilikom konkurisanja treba da sadrži pet radova iz oblasti umetnosti i dizajna.

Redosled kandidata za upis (rang lista) formira se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i bodova dobijenih pri ocenjivanju mape radova.

Zainteresovani kandidati prilikom prijavenaKonkurs dužni su da dostave sledeću dokumentaciju:

 • prijavu (na propisanom obrascu Akademije),
 • kratku biografiju (SV),
 • overen prepis diplome ili uverenje o završenim prethodnim studijama,
 • potvrdu o srednjoj oceni u toku studija (ukoliko nije priložena diploma)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • MAPU RADOVA
 • dokaz o uplati troškova konkursa 2 500,00 dinara na žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903.

Upisnamasterstrukovnestudije

 Kandidati koji su ispunili uslove za upis master strukovne studije dužni su da upišu u roku koji utvrdi Akademija. Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 Originalni Izvod iz matične knjige rođenih ,

 • Original Diplome o završenim osnovnim strukovnim studijama ili Uverenje o diplomiranju,
 • Dodatak Diplomi o završenim osnovnim strukovnim studijama
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20,
 • Indeks,
 • Dve fotografije formata 4 × 6 cm
 • Dokaz o uplati prvog dela školarine u sladu sa Ugovorom o studiranju na Master studijama
 • Dokaz o uplati naknade za studentski standard 4 500,00 dinara na žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903
 • Dokaz o uplati naknade za upis u prvu godinu master strukovnih studija i nadoknada za izdavanje indeksa u iznosu od 1 000,00 dinara na žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE:

            Prijavljivanje kandidata vršiće se 04;05;06;07;08;11;12;13;14; i 15. oktobra od 09 do 14 časova u prostorijama Odseka, slanjem potrebne dokumentacije putem pošte ili elektronskim putem.

18.10.2021. – Preliminarna rang lista

20.10.2021. Konačna rang lista

21.i 22. oktobra od 09 do 14 časova – UPIS

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli Akademije i Odseka i sajtovima Akademije i Odseka.

PRIJAVNI LIST.PDF

Konkurs za upis na master strukovne studije.pdf

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *