Preaload Image
Back

Конкурс за упис студената у прву годину студија по дуалном моделу

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек зa технолошко уметничке студије – Лесковац уписује 4 студента у прву годину основних струковних студија по дуалном моделу студија у школској 2021/2022. години  на студијском програму Текстилно инжењерство.

Интерни конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија по дуалном моделу студија за школску 2021/2022. годину.ПДФ