Preaload Image
Back

Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија по дуалном моделу студија за школску 2023/2024.

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за технолошко уметничке студије – Лесковац уписује 4 студента у прву годину основних струковних студија по дуалном моделу студија у школској 2023/2024. години на студијском програму Текстилно инжењерство.

Право пријаве на интерни конкурс имају сви студенти који су стекли услов за упис друге године студија на студијском програму Текстилно инжењерство у школској 2023/2024. години по класичном моделу студија.

Са кандидатима који се пријаве за упис на студијски програм по дуалном моделу студија послодавци ће обавити интервју.

Садржај интервјуа дефинише послодавац са посебним освртом на спремност и мотивацију студената да уче кроз рад. Послодавац на основу обављеног интервјуа бира студенте.

Након спроведеног интервјуа послодавац формира ранг листу кандидата.

Студенти који су добили негативно мишљење послодавца настављају студије по класичном моделу студија.

КОНКУРСНИ РОК – траје од 28. септембра 2023. године до 10. октобра 2023. године и то:

Пријављивање кандидата 28.09 – 10.10.2023. године од 9.00 – 14.00 часова
лично у просторијама секретаријата одсека или на мејл: info@vsstle.edu.rs
( са обавезним подацима телефонског броја и мејл адресе)

Интервјуисање кандидата 16.-20.10.2023. године од 10.00 часова
(о термину и месту интервјуа сваки кандидат ће добити обавештење)

Објављивање коначне ранг листе 23.10.2023. године.