Preaload Image
Back

Додатни термини за упис студената у прву годину ОСС у оквиру првог конкурсног рока

Академија струковних студија Јужна Србија уводи додатне термине за упис студената у оквиру првог конкурсног рока за основне струковне студије у школској 2024/2025. години.

Пријављивање кандидата (у просторијама Одсека или електронским путем, слањем на е маил: studentska.sluzba@vsstle.edu.rs):
– Од 05.07. до 15.07.2024. године од 9:00 до 14:00 часова
Пријемни испит:
– 16.07.2024. године од 10.00 часова 
Прелиминарна ранг листа:
– 16.07.2024. године 
Коначна ранг листа:
– 17.07.2024. године до 9.00 часова
Упис студената:
– 17.07. – 18.07.2024. године у термину од 10:00 до 14:00 часова.

Кандидат који положи класификациони испит за одређени студијски програм, а на коначној ранг листи се нађе испод броја предвиђеног за упис, може се уз захтев за прелазак уписати на други студијски програм на којем има слободних места.

Кандидат који је положио класификациони испит на другој високошколској установи, може се, на лични захтев и уз приложену потврду о положеном класификационом испиту, уписати на студијски програм, на којем има слободних места.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.