МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УКРАТКО

ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ уписује студенте на студијске програме мастер струковних студија Заштита животне средине , Текстилно инжењерство  и Дигитални дизајн одеће.
Студенти мастер струковних студија се уписују у статусу самофинансирајућих студената.
Право на упис мастер струковних студија на студијски програм имају кандидати који су завршили основне струковне студије на Одсеку за технолошко уметничке студије или сродним високошколским установама и стекли 180 ЕСПБ бодова.