Preaload Image
Back

Ненаставно особље

Мирољуб Ђелић, miroljub.djelic@vsstle.edu.rs
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне посове – Шеф канцеларије одсека

Петковић Виолета, violetapetkovic2020@gmail.com
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Стојановић Милица, milenovic.milica@gmail.com
Дипломирани библиотекар

Тодоровић Тања, tanjat797@gmail.com
Књижничар

Ђорђевић Александра, sandradjordjevicle@gmail.com
Финансијско рачуноводствени сарадник

Драгана Крстић, dkrsticiznisa@gmail.com
Администратор информационих система и технологија

Илић Ана, anailic837@gmail.com
Самостално стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама

Степановић Горица, goricavasilisa62@gmail.com
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама

Драган Михајловић, draganmihajloviczuca@gmail.com
Домар, мајстор одржавања

Весна Ђорђевић, vesnadjordjevic2712@gmail.com
Чистачица

Горица Митровић, goricadragan@gmail.com
Чистачица