Nenastavno osoblje

Miroljub Đelić, miroljub.djelic@vsstle.edu.rs
Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne posove – Šef kancelarije odseka

Petković Violeta, violetapetkovic2020@gmail.com
Viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Stojanović Milica,
Bibliotekar

Todorović Tanja, tanjat797@gmail.com
Knjižničar

Đorđević Aleksandra, sandradjordjevicle@gmail.com
Finansijsko računovodstveni saradnik

Dragana Krstić, dkrsticiznisa@gmail.com
Administrator informacionih sistema i tehnologija

Ilić Ana, anailic837@gmail.com
Samostalno stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama

Stepanović Gorica, goricavasilisa62@gmail.com
Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama

Dragan Mihajlović, draganmihajloviczuca@gmail.com
Domar, majstor održavanja

Slađana Jovanović, sladjanajovanovic2021@gmail.com
Prodavac

Vesna Đorđević, vesnadjordjevic2712@gmail.com
Čistačica

Gorica Mitrović, goricadragan@gmail.com
Čistačica