Back

Обавештење о почетку наставе

За студенте I године настава почиње 01.10.2020године по следећем распореду:

1. Од 8 часова студенти студијског програма Безбедност радне и животне средине;

2. Од 8,45 часова студенти студијског програма Модни дизајн;

3. Од 10 часова студенти студијског програма Текстилно инжењерство и Текстилна хемија и зажтита животне средине;

Информације о начину извођења наставе биће благовремено истакнуте на сајту одсека.

Обавезно је коришћење заштитних маски.