Preaload Image
Back

Овера летњег семестра

Овера летњег семестра вршиће се од понедељка, 03.06.2024. године до петка, 07.06.2024. године, у просторијама Одсека.

За оверу семестра потребно је уплатити 1.500,00 динара на жиро рачун 840-2110666-96, са позивом на број 89-03, и попуњен семестрални лист.
Студенти који нису извршили семестралну уплату за зимски семестар дужни су да у овом периоду измире дуг.
Доказ о уплати приложити уз документацију приликом овере.