Preaload Image
Back

ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ СТУДЕНТИМА

Скрећемо пажњу студентима на ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ СТУДЕНТИМА НА ОДСЕКУ ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ, а који је почео да важи са почетком школске 2023/24. гдине.

Списак најтраженијих услуга:

 • Школарина за основне струковне студије – 44.000,00 динара
 • Школарина за мастер струковне студије – 65.000,00 динара
 • Пријава испита за буџетске студенте – 300,00 динара
 • Пријава испита за самофинансирајуће студенте – 1.000,00 динара
 • Пријава испита у ванредном испитном року за буџетске и самофинансирајуће студенте – 1.500,00 динара
 • Пријава испита по истеку рока за пријаву – 2.500,00 динара
 • Полагање испита пред комисијом на захтев студента – 5.000,00 динара
 • Поништење испита – 1.500,00 динара
 • Накнада за промену термина полагања испита о оквиру истог испитног рока – 3.000,00 динара
 • Овера семестра/године – 1.500,00+1.500,00
 • Пријава и одбрана завршног рада на ОСС и МСС – 5.000,00 динара
 • Издавање дипломе, додатка диплое и уверења о дипломирању на ОСС – 10.000,00 динара
 • Издавање дипломе, додатка диплое и уверења о дипломирању на МСС – 10.000,00 динара
 • Накнада за издавање исписнице – 8.000,00 динара
 • Накнада за издавање документа на реверс – 1.000,00 динара
 • Накнада за издавање Уверења о статусу студента (осим за: социјалну и здравствену заштиту, породичну пензију, смештај у дому, превоз и потреба ERASMUS конкурса) – 1.000,00 динара
 • Промена изборног предмета у термину за упис године – 2.000,00 динара
 • Промена теме/ментора завршног рада – на лични захтев – 2.500,00 динара

ЦЕНОВНИК СВИХ УСЛУГА можете видети ОВДЕ