ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – УКРАТКО

Студијски програми на основним струковним студијама: Текстилно инжењерство, Безбедност радне и животне средине, Текстилна хемија и заштита животне средине и Модни дизајн.
Структура студијских програма на Основним струковним студијама обезбеђује стицање знања из области текстилне и конфекцијске технологије, заштите на раду, машинства, енергетике, електротехнике, менаџмента, оплемењивања текстила, рециклаже, као и из области модног дизајна – цртања, сликања, фотографије, штампања текстила и др.