Preaload Image
Back

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – УКРАТКО

Студијски програми на основним струковним студијама: Текстилно инжењерство, Безбедност на раду, Заштита животне средине и Модни дизајн.
Студијски програми Текстилно инжењерство, Заштита животне средине и Безбедност на раду су акредитовани у школској 2023/24. години.
Структура студијских програма на Основним струковним студијама обезбеђује стицање знања из области текстилне и конфекцијске технологије, заштите на раду, машинства, енергетике, електротехнике, менаџмента, оплемењивања текстила, рециклаже, као и из области модног дизајна – цртања, сликања, фотографије, штампања текстила и др.