O NAMA

Odsek za tehnološko umetničke studije Leskovac, Akademije strukovnih studija Južna Srbija u Leskovcu osnovan je 1959. godine kao Viša tehnička tekstilna škola.  

Na bazi tadašnjih procena i analiza, a i na osnovu interesovanja studenata, za postupak akreditacije u 2017. godini izvršeno je osavremenjavanje studijskih programa što je omogućilo da Odsek akredituje sledeće studijske programe na osnovnim strukovnim studijama:

 1. Tekstilno inženjerstvo,
 2. Bezbednost radne i životne sredine
 3. Tekstilna hemija i zaštita životne sredine i
 4. Modni dizajn.

 Osnovne strukovne studije traju tri godine i nose ukupno 180 ESPB bodova. Studenti koji završe osnovne strukovne studije stiču stručni naziv iz odgovarajuće oblasti:

 1. Strukovni inženjer tehnologije – završen studijski program Tekstilno inženjerstvo,
 2. Strukovni inženjer zaštite na radu – završen studijski program Bezbednost radne i životne sredine,
 3. Strukovni inženjer zaštite životne sredine – završen studijski program Zaštita životne sredine
 4. Strukovni dizajner – završen studijski program Modni dizajn.

 Godine 2019. akreditovani su studijski programi na master strukovnim studijama:

 1. Tekstilno inženjerstvo i
 2. Zaštita životne sredine.

Master strukovne studije traju dve godine i nose ukupno 120 ESPB bodova. Ove studije mogu upisati kandidati koji imaju stečeno visoko obrazovanje, u obimu najmanje 180 ESPB iz odgovarajućeg polja.

Studenti koji završe master strukovne studije stiču sledeća zavanja:

 1. Strukovni master inženjer zaštite životne sredine – završen studijski program Zaštita životne sredine na strukovnim master studijama
 2. Strukovni master inženjer tehnologije – završen studijski program Tekstilno inženjerstvo na master strukovnim studijama.

Postupak akreditacije za master strukovne studije za upis u školsku 2021/2022.godinu je u toku za studijski program Digitalni dizajn odeće.

Odsek ima prostorni kapacitet od 1500 m2 i adekvatnu opremu za kvalitetno izveđenje svih oblika nastave. Prostor za vežbanje na Odseku je funkcionalno organizovan tako da laboratorije i radionice predstavljaju tehničko‐tehnološke celine u kojima se realizuje praktična nastava prema principima realnih industrijskih procesa. Takođe, Odsek poseduje adekvatno uređen prostor (atelje) za realizaciju vežbi iz umetničke grupe predmeta i biblioteku sa priključkom na akademsku mrežu Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) za pristup elektronskim časopisima i knjigama.

Odlukom Vlade Republike Srbije osnovana je Akademija strukovnih studija Južna Srbija, 30.05.2019. godine nakon čega su formirana pet odseka. Tom prilikom Škola je  preimenovana u  Odsek za tehnološko umetničke studije.

Ova visokoškolska ustanova je prepoznatljiva po stalnom usavršavanju nastavnog kadra, kvalitetu nastave i po nastavnim planovima i programima koji se lako mogu interpretirati u praksi.

U budućem periodu, Odsek će intenzivnije raditi na razvijanju međunarodne saradnje, posebno na polju razmene studenata i profesora, kao i na bližem i potpunijem povezivanju sa privredom sklapanjem ugovora sa velikim kompanijama, kako bi se našim studentima obezbedila kvalitetna i raznovrsna stručna praksa.