Почетак и крај летњег семестра

Летњи семестар почиње 17.02.2023. године, а завршава се 02.06.2023. године.