Back

Почетак наставе за студенте друге и треће године

За студенте друге и треће године настава почиње 11.10. 2021. године, по истакнутом распореду.

Испити у октобарском року одржаваће се у темину од 13.00 часова у просторијама Одсека.