Први колоквијум из предмета ХЕМИЈА 1

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ из предмета ХЕМИЈА 1 биће одржан у просторијама школе, 10.12.2020. године према следећем распореду:

I група (Безбедност радне и животне средине) од 8.00 часова,

II група (Текстилна хемија и заштита животне средине) од 9.30 часова,

III група (Текстилно инжењерство) од 11.00 часова.