Preaload Image
Back

Пријаве за кандидате за полагање пријемног испита

  • Пријављивање  кандидата траје од 21. до 30-ог јуна 2021. год. од 9,00 до 14,00 часова у просторијама Службе за студентска питања Одсека или слањем потребне документације путем поште или мејла anailic837@gmail.com уз доставу докумената пре полагања пријемног.
  •  НАЧИН     КОНКУРИСАЊА

        Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид       ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената :

  • Пријавни лист (попуњен)
  • Копија уз оригинал на увид извода из матичне књиге рођених
  • Копија уз оригинал на увид сведочанства свих разреда завршене средње школе,
  • Копија уз оригинал на увид дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту,
  • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на износ од 2.500, 00  динара за студијске програме Текстилно инжењерство,  Текстилна хемија и заштита животне средине, Безбедност радне и животне средине; односно 4.000,00 динара за студијски програм Модни дизајн, на жиро рачун Академије: 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.

Безбедност – пријавни лист

Модни дизајн – пријавни лист

Текстилно инжењерство – пријавни лист

Текстилна хемија и заштита животне средине