Preaload Image
Back

ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИСПИТА НА ЗАХТЕВ СТУДЕНТА

Поштовани студенти недавно је допуњен члан 17. Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту Академије струковних студија Јужна Србија. Допуном је предвиђено да се промена термина испита може извршити на захтев студента уз сагласност предметног наставника и одобрења руководиоца Одсека који решењем одређује новозаказани термин.
Ова измена значи да, уколико сте спречени да изађете на испит у термин када је заказан, постоји могућност да вам се у договору са предметним наставником одреди нови термин када вама одговара.
Накнада за промену термина полагања испита у оквиру истог уписног рока износи 3.000,00 динара.
Уплату извршити на жиро рачун  840-2110666-96 са позивом на број 89-03.
За више информација обратити се студентској служби Одсека, лично или путем мејла, или на телефон: 016 233 911