Preaload Image
Back

Рециклажно – едукативно двориште

Крај 2020. године обележава пројекат „Оснивање рециклажно-едукативног дворишта“ реализован у дворишту Одсека за технолошко уметничке студије Академије Јужна Србија.
Пројекат је финансиран из Фонда за заштиту животне средине града Лесковца.
После пројекта „Постављање еко учионице“ из 2019. године, у овој години се наставило са радом. Постављен је соларни комплет за пуњење мобилних телефона, двориште је осветљено лед рефлекторима са сопственим соларним напајањем, око еко учионице су додате клупе, а у делу дворишта формирано рециклажно острво за примарну селекцију отпада. Остварени су практични услови за рад наших студената, али и свих заинтересованих на едукацији и реализацији активности сакупљања и селекције отпада.