РЕЧ РУКОВОДИОЦА

Одсек за технолошко уметничке студије у Лесковцу при Академији струковних студија Јужна Србија у Лесковцу, је прва високошколска установа у југоисточној Србији, основана 1959. године као Виша техничка текстилна школа. Као самостална државна институција обавља наставно-образовну и истраживачку делатност утемељену на традицији дугој више од 60 година рада. Резултати које је Одсек постигао у досадашњем раду су импресивни и огледају се у броју дипломираних студената и у континуираном усавршавању наставних планова и програма. Дипломирани студенти су стручњаци који су
допринели снажном развоју текстилне индустрије Лесковца, Србије и окружења, а град Лесковац је дуги низ година био најпознатији текстилни центар у овом делу Европе.
Врата Одсека за технолошко уметничке студије у Лесковцу, отворена су за стицање савремених знања из технолошко – техничке области, безбедности и заштите животне средине и области модног дизајна. Уз наше знање и искуство и ваш труд и жељу за знањем и усавршавањем на основним и мастер струковним студијама, добићемо сигурну заједничку будућност јер ми желимо да наши дипломци буду свуда препознатљиви и тражени, као што се већ и сада препознају.

Руководилац Одсека
др Емилија Ђикић Јовановић, проф.