СТУДЕНТСКА ПРАКСА

Центар асистира у селекцији студената за праксу која је предвиђена наставним планом и програмом и организује ваннаставне стручне праксе.