Preaload Image
Back

Термини полагања другог колоквијума

Основне струковне студије

Други колоквијум из предмета ТЕКСТИЛНА ВЛАКНА биће одржан 14.01.2022. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета РИЗИЦИ ГЛОБАЛНИХ КАТАСТРОФА биће одржан 11.01.2022. године са почетком у 12.00 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ биће
одржан 11.01.2022. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ биће одржан 14.01.2022. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета ИСПИТИВАЊЕ ТЕКСТИЛА биће одржан
10.01.2022. године са почетком у 8.00 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета ТЕХНОЛОГИЈА НЕТКАНОГ ТЕКСТИЛА биће одржан
10.01.2022. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета ХЕМИЈА I биће одржан
13.01.2022. године  у просторијама Одсека, према следећем распореду:

од 8.00 часова – студијски програм Безбедност радне и животне средине

од 9.30 часова – студијски програм Текстилна хемија и заштита животне средине

од 11.00 часова – студијски програм Текстилно инжењерство

Други колоквијум из предмета ТЕХНОЛОГИЈА БОЈЕЊА И ШТАМПАЊА биће одржан
11.01.2022. године у термину 8.15-9.00 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ БОЈА биће одржан
14.01.2022. године у термину од 8.00-8.45 часова, у просторијама Одсека.

Други испитни колоквијум из предмета ЕКОЛОГИЈА У ТЕКСТИЛУ биће одржан 11.01.2022. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета ТЕХНИЧКИ ТЕКСТИЛ биће одржан 12.01.2022. године са почетком у 08.30 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета ЕКОЛОШКИ И ПАМЕТНИ ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ бићеодржан 12.01.2022. године са почетком у 09.30 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОДЕЋЕ, СП – МОДНИ ДИЗАЈН, бићеодржан 12.01.2022. године са почетком у 8.00 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ОДЕЋЕ, СП – ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО, биће одржан 11.01.2022. године са почетком у 8.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ У КОНФЕКЦИЈИ, СП – ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО биће одржан 14.01.2022. године са почетком у 8.00 часова, у просторијама Одсека.

Други део колоквијума из предмета СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ, за студенте 1. године студијског програма МОДНИ ДИЗАЈН биће одржан у понедељак,   10.01.2022. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Одсека,.

Други део колоквијума из предмета СОЦИОЛОГИЈА за студенте 1. године студијских програма ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО, БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, биће одржан у среду, 12.01.2022. године, у просторијама Одсека, са почетком у 10.00 часова.

Други  колоквијум из предмета ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ  биће одржан 11.01.2022. године, у просторијама Одсека, са почетком у 10.00 часова.

Колоквијум из предмета ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ биће одржан 10.01. 2022. године са почетком у 11.00 часова у просторијама Одсека.

Мастер струковне студије

Други колоквијум из предмета СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ биће одржан 10.01.2022. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Одсека.

Други колоквијум из предмета РЕЦИКЛАБИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ биће одржан
12.01.2022. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ биће одржан
11.01.2022. године са почетком у 8.00 часова, у просторијама Одсека

Колоквијум из предмета КОМПЈУТЕРСКА ПОДРШКА У ПРОЦЕСИМА ОПЛЕМЕЊИВАЊА ТЕКСТИЛА биће одржан 13.01.2022. године, у термину 10.00-11.00 часова у просторијама Одсека.

Колоквијум из предмета ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕКСТИЛ И ОДЕЋА биће одржан 14.01.20222. године, у термину 10.00-11.00 часова у просторијама Одсека.

Испитни колоквијум из предмета СПЕЦИЈАЛНЕ ТЕХНИКЕ ТКАЊА биће одржан 14.01.2022. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Одсека.

Други део колоквијума из предмета СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА за студенте студијских програма ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ биће одржан у просторијама Одсека у четвртак, 13.01.2022. године са почетком у 10.00 часова.

Колоквијум из предмета ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ 1 биће одржан 12.01. 2022. године са почетком у 10.00 часова у просторијама Одсека.