Preaload Image
Back

Термини полагања колоквијума

 • Колоквијум из предмета ХЕМИЈА II  одржаће се 28.05.2021. године са почетком у 8.00 часова, у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ одржаће се 24.05.2021. за студијске програме ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО и ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са почетком у 8.00 часова; а за студијски програм БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са почетком у 9.00 часова, у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА ПЛЕТЕНИНА, одржаће се 28.05.2021. од 9.00-10.30 часова, у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета РЕЦИКЛАЖА ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ, одржаће се 26.05.2021. године од 8.00-9.30 часова, у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета ПРИМЕНА РАЧУНАРА У КОНСТРУКЦИЈИ ОДЕЋЕ, одржаће се 24.05.2021. са почетком у 10.00 часова, у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ, одржаће се 19.05.2021. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА ТКАНИНА одржаће се 25.05.2021. године са почетком у 8.00 часова, у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета ПРОЦЕСИ ПРЕДЕЊА одржаће се 27.05.2021. године са почетком у 8.00 часова, у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета ТЕХНОЛОГИЈА ДОРАДЕ одржаће се 18.05. 2021. године од 8.30 – 9.30 часова у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета НЕГА ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ одржаће се 20.05. 2021. године од 8.30 – 9.30 часова у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета ВИСОКОВРЕДНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ одржаће се 20.05. 2021. године од 10.00 – 11.00 часова у просторијама Одсека.
 • Колоквијум из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК одржаће се 17.05.2021. године са почетком у 10.00 часова.
 • Колоквијум из предмета ОСНОВЕ ХЕМИЈСКЕ ШТЕТНОСТИ одржаће се 12.05.2021. у просторијама Одсека, са почетком у 8.00 часова.
 • Колоквијум из предмета ОСНОВЕ БИОХЕМИЈЕ одржаће се 14.05.2021. у просторијама Одсека, са почетком у 8.00 часова.