ТИМ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ:

  1. др Драгана илић – ЕСПБ координатор
  2. др Ивана Јовановић – координатор за стране језикје
  3. специјалиста Лазар Крстић – координатор за мобилност запослених
  4. специјалиста Љубица Јањић – координатор за мобилност студената
  5. Милена Савић – члан Тима за међународну сарадњу
  6. др Ђорђе Милтеновић – члан тима за међународну сарадњу
  7. Драгана Петровић – члан тима за међународну сарадњу
  8. Маја Филиповић – члан тима за међународну сарадњу
  9. специјалиста Марија Крстић – члан тима за међународну срадњу

Решење о именовању чланова тима можете погледати ОВДЕ