Preaload Image
Back

ТИМ ОДСЕКА

мaстер инж. технологије Сандра Стојановић,

мастер академске студије завршила је на Технолошком факултету у Лесковцу, Универзитетa у Нишу на смеру индустријски дизајн текстилних производа. Tренутно је студент докторских студија на Технoлошком факултету у Лесковцу, Универзитетa у Нишу на смеру технолошко инжењерство. Експериментални део докторске дисетације: „Развој паметне мајице за проучавање оптерећења фудбалера код физичких активности“ ради на Машинском факултету Универзитета у Марибору (Fakulteta za strojništvo Univerza v Mariboru), Словенијa у оквиру CEEPUS-а, Регионалног централноевропског програма мобилности за студенте и наставни кадар. Од 2020. године ради на Академији струковних студија Јужна Србија, Одсеку за текстилно технолошке студије Лесковац као асистент.

Током мастер и докторских студија бави се истраживањима из области текстилне технологије. Аутор је и коаутор више научних радова и учесник међународних научних скупова.

др Милена Николић,

доктор хемијских наука, асистент на основним струковним и мастер струковним студијама на катедри Заштита животне средине и заштита на раду, Одсека за технолошко уметничке студије Лесковац.

Поља интересовања и истраживања: Хемија и хемијске науке.

Аутор је више научних радова М22 и М23, добитница Специјалног признања Српског хемијског друштва за изузетан успех у току студија, учесник на многобројним симпозијумима и пројектима. 

Наташа Благојевић

предавач на основним и мастер струковним студијама.
Наташа Благојевић рођена је у Лесковцу 1971.г. Дипломирала Костимографију на ФПУД у
Београду. Предавач је и ментор Завршних радова на основним и мастер струковним студијама на
Одсеку за технолоско уметничке студије у Лесковцу, Академије Јужна Србија. Поља
интересовања и истраживања су: Савремено одевање, Костимографија, Модна илустрација,
Фотографија. Аутор је и коаутор више научних радова, изложби, модних ревија и костимографских
радова.
Специјализација, ТМФ Београд, 2010. Назив теме специјалистичког рада: Утицај природе текстилних влакана на функционална и естетска својства дамске одеће. У току је усавршавање на докторским студијама на Новој академији у Београду.