ТИМ ОДСЕКА

мaстер инж. технологије Сандра Стојановић,

мастер академске студије завршила је на Технолошком факултету у Лесковцу, Универзитетa у Нишу на смеру индустријски дизајн текстилних производа. Tренутно је студент докторских студија на Технoлошком факултету у Лесковцу, Универзитетa у Нишу на смеру технолошко инжењерство. Експериментални део докторске дисетације: „Развој паметне мајице за проучавање оптерећења фудбалера код физичких активности“ ради на Машинском факултету Универзитета у Марибору (Fakulteta za strojništvo Univerza v Mariboru), Словенијa у оквиру CEEPUS-а, Регионалног централноевропског програма мобилности за студенте и наставни кадар. Од 2020. године ради на Академији струковних студија Јужна Србија, Одсеку за текстилно технолошке студије Лесковац као асистент.

Током мастер и докторских студија бави се истраживањима из области текстилне технологије. Аутор је и коаутор више научних радова и учесник међународних научних скупова.

MA Милена Савић,

мастер дизајнер текстила и одеће, мастер менаџер, предавач на основним струковним и мастер струковним студијама на катедри за Модни дизајн и Дигитални дизајн одеће, Одсека за технолошко уметничке студије Лесковац. Поља интересовања и истраживања: Модна креација, Дизајн текстила, Илустрација, Графички дизајн, Фотографија, Мотивација ученика, Менаџмент, Маркетинг, Инструктажа, Интеграција технологија за интерактивно учење. Аутор је и коаутор више научних радова, изложби у земљи и иностранству и учесник међународних научних конференција.

дипл.инж. Александра Мичић

дипл.инж. технологије-дизајн и пројектовање текстилних производа Александра Мичић основне академске студије уписала је школске 2005/2006 године на Технолошком факултету у Лесковцу, а завршила 2010 године. По завршетку основних академских студија уписала је докторске студије на истом факултету, студијски програм Технолошко инжењерство, школске 2012/2013. год.

На Одсеку за технолошко уметничке студије, Академије струковних студија Јужна Србија ради као асистент на основним и мастер струковним студијама.

Александра Мичић активно се бави  научно – истраживачким радом у областима у оквиру струке. Аутор је и коаутор више научних радова и учесник међународних научних скупова.