Preaload Image
Back

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

  • Пријављивање кандидата траје од 26. септембра до 06. октобра 2023.год. од 9,оо до 14,оо час., у просторијама Службе за студентска питања Одсека или слањем потребне документације поштом или електронским путем на е – маил violetapetkovic2020@gmail.com
  • Полагање пријемног испита 09. октобар 2023.год. у 10.00 часова
  • 09. октобар 2023.год. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
  • 10. октобар 2023.год. год. до 9,00 час.– КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
  • 10. октобар 2023.год.  од 10,оо до 14,оо час. –УПИС
  • Кандидат који  положи класификациони испит за одређени студијски програм, а на коначној ранг листи се нађе испод броја предвиђеног за упис, може се уз захтев за прелазак уписати на други студијски програм на којем има слободних места.
  • Кандидат који је положио класификациони испит на другој високошколској установи, може се, на лични захтев и уз приложену потврду о положеном класификационом испиту, уписати на студијски програм, на којем има слободних места.