Back

Упис наредне године на основним и мастер струковним студијама

Упис у II и III годину основних струковних студија, као и упис у II годину мастер струковних студија вршиће се у периоду од 25.09. – 10.10.2023. године у просторијама Одсека, у термину од 11.00 до 13.00 часова.

Трошкови уписа II и III године на основним струковним студијама износе 1.500,00 динара

Трошкови уписа II године на мастер струковним студијама износе 2.000,00 динара.

За упис наредне године на основним и мастер струковним студијама потребно је:
1. 2 ШВ обрасца – добијају се у просторијама Одсека
2. Пријавни лист – добија се у просторијама Одсека
3. Оригинална уплатница на 1.500,00 динара за упис наредне године на основним, односно оригинална уплатница на 2.000,00 динара за упис наредне године на мастер струковним студијама.
Уплату извршити на жиро рачун Академије: 840-2110666-96, број модела 97, позив на број: 89 03

Самофинансирајући студенти су дужни да приликом уписа подонесу и оригиналну уплатницу прве рате школарине –
Прва рата школарине за самофинансирајуће студенте на основним струковним студијама износи 4.400,00 динара
Прва рата школарине за самофинансирајуће студенте на мастер струковним студијама износи 6.500,00 динара

Школарина за самофинансирајуће студенте на основним струковним студијама износи 44.000,00 динара
Школарина за самофинансирајуће студенте на мастер струковним студијама износи 65.000,00 динара.
Уплату рате за школарину извршити на основу уплатнице из Е ИНДЕКСА.

Пример уплатнице за УПИС НАРЕДНЕ ГОДИНЕ на основним струковним студијама

Пример уплатнице за УПИС НАРЕДНЕ ГОДИНЕ на мастер струковним студијама