Preaload Image
Back

УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Упис на мастер струковне студије вршиће се од 26. 10. – 01. 11. 2023. год. од 9,00 до 14,00 час. у просторијама Одсека.
За упис су неопходна следећа документа:
Оригинални Извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија,
Оригинал Дипломе о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија,
Додатак Дипломи о завршеним основним струковним студијама или оверена фотокопија,
Оригинал Дипломе о завршеним специјалистичким  студијама другог степена или оверена фотокопија
Додатак Дипломи о завршеним специјалистичким  студијама другог степена или оверена фотокопија,
Два попуњена обрасца ШВ-20,
Накнада трошкова уписа на МСС са индексом и припадајућим обрасцима,
Две фотографије формата 3,5 × 4,5 цм
Доказ о уплати  школарине – прва рата.
Уплате извршити на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903