Preaload Image
Back

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2024/25 ГОДИНИ

Кандидати који су стекли право на упис у прву годину  дужни су да се упишу у предвиђеном року.
Упис студената који се финансирају уз буџета:
– 08.07. и 09.07.2024. године у термину од 9:00 до 14:00 часова.
Упис студената који се сами финансирају :
– Од 10.07. до 12.07.2024. године у термину од 9:00 до 14:00 часова

За упис су неопходна следећа документа:

  • Оригинални извод из матичне књиге рођених, или оверена фотокопија,
  • Оригинална сведочанства свих разреда средње школе, или оверене фотокопије,
  • Оригинална диплома о положеном матурском односно завршном испиту или оверена фотокопија,
  • Два образца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената),
  • Доказ о уплати трошкова уписа прве године на ОСС (за индекс и припадајуће обрасце) у износу од 3.700,00 динара

Уплату извршити на жиро рачун Академије  840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903.

  • Две фотографије 3,5 х 4,5 cm,
  • Доказ о уплати школарине у складу са Уговором о регулисању школарине студената за студенте који плаћају школарину.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.