НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Валентина Станковић,
предавач
valentina.stankovic@akademijajs.edu.rs

Лазар Крстић, спец.инж.
предавач
krstic.lazar@vpsle.edu.rs

Марија Крстић, спец.инж.
предавач
krstic.marija@vpsle.edu.rs