Наставно особље

1. др Емилија Ђикић Јовановић, професор, руководилац одсека
emilija.djikic@vsstle.edu.rs

2. др Миодраг Ђорђевић,професор
miodrag.djordjevic@vsstle.edu.rs

3. др ГоранПетковић,професор
goran.petkovic@vsstle.edu.rs

4. др Миодраг Трајковић, професор
miodrag.trajkovic@vsstle.edu.rs

5. др Александра Перић,професор
aleksandra.peric@vsstle.edu.rs

6. др Небојша Ристић, професор
nebojsa.ristic@vsstle.edu.rs

7. др Тања Николић, професор
tanja.nikolic@vsstle.edu.rs

8. др Новица Станковић, професор
novica.stankovic@vsstle.edu.rs

9. др Љубиша Јосимовић, професор
ljubisa.josimovic@vsstle.edu.rs

10. др Сузана Ђорђевић, професор
suzana.djordjevic@vsstle.edu.rs

11. др Миодраг Шмелцеровић, професор
miodrag.smelcerovic@vsstle.edu.rs

12. др Ђорђе Милтеновић, професор
djordje.miltenovic@vsstle.edu.rs

13. др Александар Здравковић, виши предавач
aleksandar.zdravkovic@vsstle.edu.rs

14. др Драгана Марковић Николић, виши предавач
dragana.markovic@vsstle.edu.rs

15. мр Марија Петковић, професор
marija.petkovic@vsstle.edu.rs

16. мр Светомир Голубовић, предавач
svetomir.golubovic@vsstle.edu.rs

17. мр Слађана Антић, предавач
sladjana.antic@vsstle.edu.rs

18. мр Данијела Стојадиновић, предавач
danijela.stojadinovic@vsstle.edu.rs

19. мр Милан Васић, предавач
milan.vasic@vsstle.edu.rs

20. мр Драгана Фрфулановић Шомођи, предавач
dragana.frfulanovic@vsstle.edu.rs

21. спец. Иванка Ристић, предавач
ivanka.ristic@vsstle.edu.rs

22. Наташа Благојевић, предавач
natasa.blagojevic@vsstle.edu.rs

23. Предраг Ђорђевић, предавач
predrag.djodjevic@vsstle.edu.rs

24. МА Милена Савић, предавач
milena.savic@vsstle.edu.rs

25. Александра Мичић, асистент
aleksandra.micic@vsstle.edu.rs

26. мр Небојша Цветковић
nebojsamcvetkovic@gmail.com

27. Спец.инж. Лазар Крстић, предавач
krstic.lazar@vps.edu.rs

28. Спец инж.Марија Крстић, предавач
krstic.marija@vps.edu.rs

29. мр Валентина Станковић, предавач
stankovic.valentina@vps.edu.rs

30. др Милош Илић, виши предавач
milos.ilic.pk@gmail.com

31. Биљана Митић Станковић,
biljanastankovic958@gmail.com

32. Александра Јевтовић,                                                                                                                                                                                                  aleksandra.jevtovic@vpskp.edu.rs

33. Сандра Стојановић, асистент,                                                                                                                                                                                                      sandrak770@gmail.com