Preaload Image
Back

МОДНИ ДИЗАЈН

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.
Потреба за струковним дизајнерима у савременом друштву је очигледна у контексту значаја естетске и функционалне компоненте текстилних производа, посебно одевних производа. Током студирања студенти изучавају костимографију и теорију моде и дизајна, суочавају се са практичним проблемима реализације вишебојно дезенираног текстила, конструкције и моделовања тканине и одеће, упознају методе израде модела – да би успели да транспонују и примене своју естетску визију у савременом свету.
Циљ студијског програма је да студенти индивидуално проуче и развију вештине у целокупном процесу дизајна одеће: почев од идејног решења, преко стилизације, конструкције, обликовања и реализације тканине и одеће. Реализацијом практичних задатака студент има могућност да развија своју креативну страну личности, да се оспособи за препознавање модних линија и треднова, израду скица како ликовних тако и техничког цртежа, да научи о текстилним материјалима, основама кроја и пројектовању одеће.
Поред основних циљева студијски програм има и специфичне циљеве:
• омогући стручна, техничка и теоретска знања у развијању ликовних и креативних способности и вештина са посебним нагласком на индивидуалном развоју креативног мишљења у распону од стварања идеје па све до коначне реализације производа,
• развијање сопствене ликовне склоности и идивидуални и креативни приступ ликовним и техничким решењима,
• развијање свести и схватање повезаности индивидуалне визије и општих захтева модног система: индустрије и тржишта,
• развијање ликовног размишљања, компетентног расправљања о модном дизајну и објашњавању властитих креација,
• развијање креативности и логичности решења дизајнерског процеса и креативноистраживање и дизајнирање појединих одевних предмета,
• карактеристике модних трендова водећих дизајнера и њихов утицај на укупнумодну слику,
• развијање способности за самосталну опсервацију покрета, форме, стилизацију људског лика, валера и слично.
Стечени стручни назив : Струковни дизајнер

 

Распоред предмета по годинама: